U slučaju nesreće

U slučaju nesreće:
 
 • sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge
 • zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti (od pada, od hladnoće, sunca, vlage i sl.) na najbolji mogući način
 • pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti
 • označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se unesrećeni nalazi (osobito zimi)
 • hitno o nesreći obavijestite ISS ili GSS

Obavijest o nesreći u planini ili drugom teško pristupačnom terenu gdje je potrebna pomoć ISS-a ili GSS-a može se predati:

 • preko Jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra 121
 • preko pozivnih telefona stanica interventne službe spašavanja  061-017-032
 • na obavještajnim tačkama ISS-a; (opskrbljeni planinarski domovi vidno označeni natpisom i znakom ISS-a)
 • putem policije, tel.: 122
 • preko stanica hitne medicinske pomoći tel.: 124
 • bilo kojem pripadniku interventne službe spašavanja
 • obavijest o nesreći treba sadržavati sljedeće podatke:
  • * ime, prezime, telefon/mobitel onog tko dojavljuje informacije o nesreći,
  • * mjesto nesreće (koliko je moguće precizan opis)
  • * tko je unesrećeni (prezime, ime, dob)
  • * što se dogodilo (uzrok i vrste ozljeda)
  • * što je dosad poduzeto (vrsta pružene prve pomoći, tko je sve obaviješten)
  • * vremenske prilike na mjestu nesreće
  • * kakav je prilazni put do mjesta nesreće
 • Najefikasniji poziv za pomoć je onaj, uz koji se jave GPS koordinate mjesta nesreće učitane s pametnog telefona.

Poziv za pomoć:

Poziv za pomoć u planini ili stijeni daje se svjetlosnim ili zvučnim znacima. Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovijetne veze. Znakovi za poziv daju se šest puta u minuti svake druge minute, a odziv istim znacima tri puta svake druge minute. Znak da trebamo pomoć je i ispaljivanje crvene svijetleće rakete.

U slučaju spašavanja helikopterom prilikom njegovog naleta u blizini mjesta nesreće, pozivatelj ako je moguće postavlja tijelo u položaj “Y” – “yes” (uspravno tijelo s podignutim raširenim rukama). Lokaciju nesreće moguće je naznačiti i mahanjem astrofolijom (srebrna strana), a u sumrak ili ako je mjesto sjenovito bljeskalicom foto aparata ili mobitela.

bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA