Penjanje

Prilikom penjanja pazite na sljedeće:

  • nosite kacigu
  • uvijek provjerite svoju i partnerovu opremu
  • koristite samo opremu s adekvatnim certifikatima (UIAA-CE)
  • ne koristite aluminijsku i željeznu opremu (karabineri, spravice za osiguravanje koja je pala s visne
  • informirajte se o smjeru kojeg planirate penjati (visina, težina, potrebna oprema, skice).
  • komunicirajte sa svojim partnerom
  • ne pijte alkohol prije ili za vrijeme penjanja
bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA