O nama

O službi

Interventna služba spašavanja Živinice (u daljem teksu ISS)  je osnovana 05.10.2020.godine, povod za osnivanje  ISS-a  prethodi iz panedmije koronavirusa COVID-19, ogromnih poplava koje su se dogodile na području Tuzlanskog kantona 2014-te godine, nesreće u planinskim predjelima Planine Konjuh, potraga za nestankom  građana.

Sposobnost ISS-a je da može djelovati tamo gdje drugi ne mogu i brinuti o sigurnosti građana 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Od samog osnivanja Interventna služba spašavanja ima dobrovoljnu, humanitarnu i javnu važnost za opšte dobro društvene zajednice Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

PODRŠKA

24/7

OSNOVANO

2020

POKRIVAMO

2649 km²
logo-onama.png
Grb simbolizira humanost na takav način da u sredini grba nalaze se stilizovani oblici, srce, bijeli križ,otkucaji srca koji se pretvaraju u planinu Konjuh i rijeku Spreču. Sa vanjske strane okružen je plavom bojom koja simbolizira poplave dok nazivi službe na Bosanskom i Engleskom jeziku predstavljaju zaštitu.

Ukratko o nama

ISS Živinice je dobrovoljna, humanitarna, neprofitna i nestranačka Služba javnog karaktera. Specijalizirana za potragu i spašavanje sa nepristupačnih terena i po teškim vremenskim uslovima, odnosno za sve situacije gdje je potrebno primjeniti stručno znanje i opremu za spašavanje. To uključuje nesreće u planinskim područjima, stijenama, speološkim objektima, visokim urbanim objektima i na vodi.

Neprofitna je udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Tuzlanski Kanton i Bosnu i Hercegovinu. Okuplja operativce-spasioce organizirane u 3 tima i operativni centar koji pokrivaju cijelo područje Tuzlanskog  Kantona, BIH.

Misija ISS je da kontinuirano obavlja i unapređuje djelatnosti potrage i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na svim nepristupačnim mjestima i terenima, a naročito na planinama, stijenama, speleološkim objektima, urbanim područjima, vodama i rjekama, kao i u svim vremenskim prilikma i sitacijama, a kada prilikom spašavanja treba primijeniti posebna stručna znanja i upotrijebiti opremu za spašavanje, te da kontinuirano ukazuje i upozorava ljudsko društvo na probleme u ovoj oblasti.

ISS u svom radu ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku, socijalnu, dobnu, spolnu i političku diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Ciljevi ISS su:

 • sprečavanje nesreća i spašavanje na svim područjima i u svim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i upotrebu tehničke opreme za spašavanje u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine,
 • organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima je svrha održavanje pripravnosti za spašavanje te trajno organizovanje, osposobljavanje i uvježbavanje za održavanje i unapređivanje spremnosti i sposobnosti za otklanjanje posljedica nesreća na svim područjima i u svim okolnostima,
 • otklanjanje neposredne opasnosti na nepristupačnim područjima,
 • provođenje preventivnih mjera za unapređivanje sigurnosti i zaštite i spašavanja na nepristupačnim područjima kod specifičnih aktivnosti na tim prostorima,
 • potraga i spasavanje izgubljenih osoba u nepristupačnim područjima,
 • spašavanje u prirodi za vrijeme  sportskih,  turističkih,  rekreativnih,  kulturoloških  i  drugih  aktivnosti  u prirodi,
 • sudjelovanje u sistemu traganja i spašavanja za nestalim zrakoplovima i drugim saobraćajnim sredstvima u prirodi, a naročito u planinama, na i u vodama, kao i drugim nepristupačnim područjima,
 • organiziranje transporta ozlijeđenih i oboljelih osoba iz nepristupačnih područja,
 • davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih, sportskih i drugih aktivnosti u prirodi radi sprječavanja aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost, život i zdravlje učesnika,
 • provođenje kontinuiranog informiranja i educiranja fizičkih i pravnih osoba o opasnostima i mjerama sigurnosti u prirodi, a naročito u planinama, na i u vodama, kao i drugim nepristupačnim područjima,
 • spašavanje na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća,
 • spašavanje u nesrećama u slučaju loših vremenskih uvjeta uz primjenu posebnih stručnih znanja i tehničke opreme za spašavanje,
 • izdavanje preventivnih i  edukacijskih materijala  u  vezi  sigurnosti  osoba i imovine,
 • spašavanje na vodi i pod vodom.

SPAŠAVANJE ZA SVE SPAŠENE JE BESPLATNO !

bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA