Alt Full Image

Nabavka 4 radio uređaja

Spasioci su uvijek u hitnoj situaciji. To su slučajevi u kojima spasioci moraju podići alarm i upozoriti ljude na rizik. U slučajevima prirodnih katastrofa, poput poplava, zemljotresa ili potraga i spašavanja komunikacija je teška.

Zahvaljujući donaciji izvršena je nabavka 4 (četiri) radio amaterska uređaja. Budući članovi ISS Živinice kroz zimski program obuke će naučiti osnovne procedure radio komunikacija, korištenje radio uređaja i internacionalni fonetički alfabet. Radio komunikacija će biti uspostavljena i na Engleskom jeziku.

Naručeni su profesionalni radio uređaji Motorola GP-360,GP-340 i GP-300 koji će biti uvezani na centralnu baznu stanicu Motorola GM-360. Radio komunikacijska veza će biti kriptovana i programirana, također će biti uvezana sa radio relejnim čvorišitima Bosne i Hercegovine.

Kroz zimski paket obuke:
  1. Navigacija i snalaženje u prirodi
  2. Prva pomoć
  3. Radio komunikacije
Novi članovi ISS Živinice će biti spremni za proljetne izazove i treninge.

Konkurs će uskoro biti objavljen za nove članove.
bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA