GRADONAČELNIK ŽIVINICA GOSP. SAMIR KAMENJAKOVIĆ FORMIRAO SLUŽBU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA ŽIVINICE

Na osnovu zakona zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Bosne i Hercegovine, Gradonačelnik Živinica je formirao službu zaštite i spašavanja na vodi, pod vodom te za potragu nestalih osoba. ISS ce vršiti poslove spašavanja ljudi i materijalnih dobara prilikom stanja prirodnih nesreća.Na ovaj način obezbjeđena je sigurnost građana Grada Živinice kao i buduća ulaganja stranih investitora u našu zajednicu. Postali smo dio ekipe Civilne zaštite grada Živinice kao i Gradskog štaba Civilne Zaštite gdje ćemo zajedničkim kordiniranim snagama sa ostalim službama pružiti sigurnije društveno okruženje našim sugrađanima.
Uskoro će biti raspisan javni konkurs za prijem novi članova- pripravnika u Interventnu službu spašavanja, Živinice te pozivamo sve zainteresirane da se prijave na konkurs shodno općim i posebnim uvjetima.
Tim za odnose sa javnošću ISS-a
bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA