ISS Živinice nastavljaju sa obukom

Interventna služba spašavanja Živinice nastavlja sa redovnim predavanjima i obukom iz prve pomoći. Kao i uvijek, poštujemo sve higijenske i epidemiološke mjere zaštite, kao i distancu propisanu od strane nadležnih institucija. 

Učenje i obuke su temelj našeg uspjeha!

Interventna služba spašavanja, u službi svih građana!

#rescue #team #isszivinice

bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA