Donacija IN VIVO

Malo je riječi koje mogu opisati čovjeka kao što je Mensur Redžić, koji je uvijek podržao sve sportiste, sve ljude u potrebi, sve koji su mu se obraćali za pomoć pa tako je pomogao i podržao i nas.

In Vivo benzinska pumpa na čelu sa Mensurom Redžićem danas je Interventnoj službi spašavanja Živinice kupila 10 kompleta uniformi koje smo mi sami izabrali a koje odgovaraju našim potrebama.

Želimo ovim putem da se zahvalimo Mensuru na ovoj donaciji koja nam mnogo znači. 

Pozivamo sve vas da pomognete našoj službi putem donacija novčanih sredstava ili opreme, kako bi bili spremni odgovoriti svim izazovima koji se nadju na našem putu.
bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA