Dokument “Koncept operacija spašavanja u poplavama“.

Naporno radimo na dokumentu “Koncept operacija spašavanja u poplavama“. Prvi ćemo imat ovakav jedan dokument koji utvrđuje procese upravljanja i održavanja sposobnosti spašavanja u poplavama. Ovaj dokument služi kao osnova za koordinaciju između općinskih odjela, civilne zaštite, hitnih službi, policije vatrogasaca i drugih agencija.
bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA