Alt Full Image

Službeni izgled našeg dokumenta

Službeni izgled našeg dokumenta na Bosanskom i Engleskom jeziku. Prvi koraci na putu za povezivanje sa Međunarodnom komisijom za alpsko spašavanje (International Commission for Alpine Rescue, ICAR) i ostalim službama za spašavanje u svijetu.