Alt Full Image

Kompas za obuku

Zbog različitih modela kompasa koji se koriste u navigaciji, naš ISS team je nabavio različite modele kompasa koji će pružiti vrhunsku obuku !