Alt Full Image

Kompas za obuku

Zbog različitih modela kompasa koji se koriste u navigaciji, naš ISS team je nabavio različite modele kompasa koji će pružiti vrhunsku obuku !
bsende
© 2021 | ISS Živinice
Interventa služba spašavanja
Sva prava pridržana.
Design by Web studio NESA